Klasa wojskowaKlasy o profilu wojskowym rozpoczęły funkcjonowanie w Zespole Szkół Menedżerskich we wrześniu 2014 roku. Początkowo zajęcia prowadzili oficerowie rezerwy Wojska Polskiego oraz instruktorzy Związku Strzeleckiego "Strzelec Wągrowiec" z oddziałem w Chełmnie. Obecnie szkoła zapewnia opiekę własnych instruktorów posiadających pełne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych - zarys historii i podstawy prawne funkcjonowania Wojska Polskiego, żołnierz polski - umundurowanie, wyposażenie, hierarchia służbowa, podstawy posługiwania się bronią, oraz zajęcia o charakterze praktycznym - elementy musztry, zielona taktyka, pierwsza pomoc w miejscu walki, elementy posługiwania się różnego rodzaju bronią palną. We wrześniu każdego roku uczniowie profilu wojskowego uczestniczą w kilkudniowym obozie o charakterze kondycyjno - szkoleniowym. Dodatkowo uczniowie pełnią warty honorowe przy pomnikach w czasie świąt państwowych i narodowych oraz są głównymi uczestnikami podczas obchodów rocznicowych na Małym Rynku w październiku każdego roku.  


zlot pojazdów militarnych

Zajęcia terenowe - Strzelnica Rybieniec

Zajęcia terenowe

Ćwiczenia z samoobrony