Klasa policyjna

Klasy mundurowe


Klasy o profilu policyjnym z Zespole Szkół Menedżerskich istnieją już od 6 lat. Dokładnie 1 września 2013 roku pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w liceum ogólnokształcącym wybierając sobie dodatkowy profil w postaci zajęć związanych ze służbą policyjną. Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie mają charakter zajęć teoretycznych - m. in. podstawy prawa, zadania oficera dyżurnego, podstawy kryminalistyki, zarys historii  i podstawy prawne funkcjonowania policji, postępowanie w sprawach nieletnich itp., które są realizowane w salach lekcyjnych, oraz praktycznych w postaci zajęć terenowych - przeszukanie miejsca i zabezpieczenie śladów, pomiar prędkości pojazdów, itp. Zajęcia te są prowadzone przez czynnych zawodowo funkcjonariuszy w ramach zawartych porozumień z KP Policji w Świeciu oraz KP Policji w Chełmnie, w oparciu o wytyczne Komendanta Głównego Policji. Znaczną część zajęć, w tym elementy samoobrony, elementy musztry, zajęcia z taktyki zielonej, czy strzeleckie prowadzą instruktorzy z uprawnieniami, którzy są odpowiedzialni za coroczne wyjazdy na obozy kondycyjno - szkoleniowe. Młodzież uczestniczy również w pokazach tresury psów policyjnych, wyjazdach tematycznych i spotkaniach w ramach realizacji treści programowych. Nasi uczniowie pełnią także honorowe warty podczas świąt państwowych i narodowych, oraz są głównymi uczestnikami podczas obchodów rocznicowych na Małym Rynku w październiku każdego roku. 

Badanie miejsca przestępstwa

Pomiar prędkości

Ćwiczenia - Strzelnica

Zajęcia z technikiem Kryminalistyki

Obóz integracyjny Obóz integracyjny zaprawa poranna Obóz Pólko ćwiczenia terenowe

Obejrzyj galerię z zajęć klasy