Egzaminy poprawkowe

 

1. Egzamin maturalny poprawkowy - wtorek 21 sierpnia 9.00 (obecność na godzinę 8.45)
2. Egzaminy poprawkowe - 30 sierpnia (czwartek)
- część pisemna - 9.00 - 9.45
- część ustna - 10.30 - 11.15