Nabór do Szkół dla Dorosłych 2018/19 rozpoczęty!!! 

 

Proponujemy Państwu bezpłatną naukę w szkołach policealnych na następujących
kierunkach:
- Technik Informatyki - 2 lata (4 semestry)
- Technik Administracji - 2 lata (4 semestry)
- Technik BHP - 1,5 roku (3 semestry)
- Technik Rachunkowości - 2 lata (4 semestry)

Liceum dla Dorosłych - opłata jedynie 70 zł/miesiąc
- nauka 3 lata (6 semestrów)
- po szkole zawodowej - 2 lata (4 semestry)