Kadra Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu

 

 

mgr Przemysław Krzyżanowski

Dyrektor szkoły

Nauczyciel historii, etyki, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie 

 

mgr Katarzyna Szczepańska

Wicedyrektor szkoły

 

Nauczyciel matematyki

mgr Karolina Kwaśniewska

Nauczyciel języka polskiego  

 

 mgr Joanna Syta

Nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Kazimierz Babiński

Nauczyciel fizyki z astronomią, podstaw techniki 

mgr Beata Suchomska

Nauczyciel geografii, przedmiotów zawodowych z ochrony środowiska i logistyki 

 

mgr Małgorzata Hawełko

Nauczyciel Histori,wiedzy o społeczeństwie

 

mgr Hanna Bocian

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomii i logistyki 

 

mgr Aleksandra Chodkiewicz

Nauczyciel nauczycieli wychowania fizycznego