TECHNIKUM INFORMATYKI – PROFIL E-SPORT

ti (5)
ti (12)
ti (8)
ti (9)
ti (2)
ti (7)
ti (11)
ti (1)
ti (6)
ti (3)
ti (10)
ti (13)
ti (4)
Previous Next Play Pause

Mamy sposób jak połączyć pożytek z nauki w technikum informatyki z zainteresowaniami ucznia

Zawody przyszłości to  dla współczesnych rodziców duże zaskoczenie a czasami wręcz niedowierzanie. Sytuacja taka wynika z ciągłego postępu i pojawianiu się nowych dziedzin ludzkiej aktywności. Nie inaczej jest z najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżą IT. Wczorajszy „informatyk” odchodzi w zapomnienie a na jego miejscu pojawiają się wysokiej klasy specjaliści IT - programista, grafik komputerowy, administrator sieci, developer czy tester. Coraz większą popularnością cieszy się także E-sport, a więc forma sportu elektronicznego, przyciągając rzesze wiernych fanów (6 mln na rok 2017),oraz nowych graczy biorących udział w Polskiej Lidze Esportowej. To już nie tylko zabawa ale profesjonalne przedsięwzięcie w postaci tworzenia, testowania i rywalizacji w trakcie zawodów e-sportowych.

Dlatego też wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych uczniów oraz coraz powszechniej obowiązującym trendom, zdecydowaliśmy, że w Technikum Informatyki Zespołu Szkół Menedżerskich od roku szkolnego 2018/19 rozpoczynamy nabór do klasy z profilem e-sport. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z historią gier, zasadami tworzenia scenariusza, wykorzystywanymi programami graficznymi, a także sami stworzą własne drużyny oraz reprezentację szkolną aby rozpocząć rywalizację z innymi szkołami i drużynami. Specjalnie przygotowana pracownia komputerowa, odpowiedni sprzęt oraz wyjazdy na e-sportowe wydarzenia to najważniejsze z wielu atrakcji dla uczniów, którzy zdecydują się na profil e-sportu w Zespole Szkół Menedżerskich.

Technik informatyk to kierunek, który umożliwia przygotowanie do pracy we wszystkich gałęziach gospodarki, w której mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiebiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Absolwent ma możliwość znalezienia pracy na stanowiskach takich jak: adminitrator sieci komuterowych, projektant systemów komputerowych, programista itp.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej  nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr PZEAS.4324/1/2005 z dnia 26 września 2005r.

Typ szkoły: technikum

Podbudowa programowa: gimnazjum

Podstawa programowa: 351203

Kwalifikacje:

E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Warunki przyjęcia:

wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)

podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

uiścić wpisowe

dostarczyć 4 zdjęcia

odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:

- z internetu (stały dostęp)

- z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)

- z biblioteki (skomputeryzowanej)

- z siłowni

- z wyjazdów na wycieczki

- z wyjazdów do teatru

- ze stypendium

- z ubezpieczeń, których koszty ponosi szkoła w całym okresie nauczania

- z dopłat do wycieczek

- z pracowni komputerowych

Nauka trwa 4 lata i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Język polski

Język angielski

Język francuski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństa

Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:

Geografia

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Systemy operacyjne

Urządzenia techniki komputerowej

Sieci komputerowe

Witryny i aplikacje komputerowe

Systemy baz danych

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Administracja bazami danych

Programowanie aplikacji internetowych

Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w branży informatycznej, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki w technikum).