REKRUTACJA

Stając przed wyborem kolejnej szkoły zastanawiasz się, jakie oferuje kierunki kształcenia, jakim zapleczem technicznym dysponuje, jakie podejście do ucznia mają nauczyciele i jaki klimat panuje w tej szkole. Musisz więc wiedzieć, że Zespół Szkół Menedżerskich jako szkoła prywatna z uprawnieniami szkoły publicznej, a więc wydająca wszystkie dokumenty uznawane w Polsce i Unii Europejskiej i przeprowadzająca jako ośrodek egzaminacyjny wszelkie egzaminy zawodowe i maturalne, jest szkołą nastawioną na szeroko rozumianą indywidualizację pracy z uczniem, kreowaną  według badań ewaluacyjnych na najwyższym poziomie w połączeniu z pełną realizacją obowiązującej podstawy programowej. Czym więc różnimy się od innych szkół w regionie? Bogatą ofertą edukacyjną i szerokimi możliwościami wspierania naszych uczniów w dążeniu do realizacji jego celów.

Wybierając ZSM, wybierasz wiele możliwości spośród zawodów, których pracownicy należą do ścisłej grupy poszukiwanych na obecnym rynku pracy, nie tylko w regionie ale w Polsce i Europie. W ramach ZSM proponujemy technika: informatyczne z grafiką komputerową, logistyczne, geodezyjne, ochrony środowiska, hotelarstwa, urządzeń i systemów energii odnawialnej, oraz liceum o profilu ogólnym, policyjnym, wojskowym lub dziennikarskim.

Dodatkowo oferujemy: komplet bezpłatnych podręczników do klasy pierwszej i drugiej, zajęcia wyrównujące i poszerzające wiedzę, przygotowujące do olimpiad i konkursów, zajęcia pozaszkolne na siłowni, fitness, ubezpieczenie w cenie czesnego, brak opłat tzw. Komitetu rodzicielskiego, dofinansowanie zakupu umundurowania, wycieczek tematycznych - zawodowych, wyjazdów i obozów kondycyjno – szkoleniowych.

 

NASZE KIERUNKI NAUCZANIA

MATERIAŁY PROMOCYJNE ZSM

Ulotka reklamowa ZSM

Prezentacja reklamowa ZSM

Kwestionariusz

Podanie

 FILMY